ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 275
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านประแกต สพป. จันทบุรี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านตะวันจาก สพป. สมุทรสงคราม 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดสะแก สพป. ปทุมธานี เขต 1 89 ทอง 5  
8 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง 5  
9 โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง สพป. สระบุรี เขต 2 85 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 85 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 85 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป. นครนายก 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดบึงกระจับ สพป. ราชบุรี เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดกลางเกร็ด สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านดงจิก สพป. จันทบุรี เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 73 เงิน 17  
20 โรงเรียนวัดอินทาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านช้างเผือก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนประชาพัฒนา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 70 เงิน 22  
25 โรงเรียนราษฎร์นิรมิตร สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน