ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 277
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. ชลบุรี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ สพป. ราชบุรี เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี สพป. สิงห์บุรี 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 88.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. สระบุรี เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเนินขาม สพป. ชัยนาท 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังวน สพป. สระแก้ว เขต 1 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 85.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85.33 ทอง 14  
16 โรงเรียนคลองห้า สพป. ปทุมธานี เขต 1 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านวังก์พง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 1 84 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดม่วงคัน สพป. อ่างทอง 83.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านหีบ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) สพป. จันทบุรี เขต 1 83 ทอง 20  
22 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 82.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 81.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สพป. นนทบุรี เขต 2 79.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป. กรุงเทพมหานคร 79.67 เงิน 25  
27 โรงเรียนวัดปากน้ำ สพป. จันทบุรี เขต 2 79 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดสวนส้ม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 79 เงิน 27  
29 โรงเรียนบ้านทดเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 2 78.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดบางเป้ง สพป. ชลบุรี เขต 1 78.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 2 77 เงิน 31  
32 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฎิ สพป. นนทบุรี เขต 1 75.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. นครนายก 75.67 เงิน 32  
34 โรงเรียนบ้านหนองมะกอก สพป. เพชรบุรี เขต 2 75.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 72.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านลำพระ สพป. ราชบุรี เขต 1 71.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 70.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดกะแส สพป. ระยอง เขต 2 68.33 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านพุบอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 64.67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านพุเตย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 - -  
45 โรงเรียนบ้านเทพประทาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 - -  
46 โรงเรียนบ้านแหลมทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน