ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. ชัยนาท 89.90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86.74 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพวงคราม สพป. สระแก้ว เขต 2 85.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 85.58 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.56 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85.54 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.74 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84.18 ทอง 8  
9 โรงเรียนรักษ์วิทยา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 83.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 83.20 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุดใจวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 83.04 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 83.02 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 80.74 ทอง 14  
15 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สระบุรี เขต 1 79.02 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78.70 เงิน 16  
17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 78.60 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 76.46 เงิน 18  
19 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 75.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 74.08 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา สพป. สระแก้ว เขต 1 73.24 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดยางยี่แส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72.94 เงิน 23  
24 โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. ชลบุรี เขต 3 72.40 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดนางสาว สพป. สมุทรสาคร 72.16 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านหินเทิน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 70.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 69.28 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 69.28 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 68.40 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.34 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 68.20 ทองแดง 31  
32 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 67.76 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส สพป. สมุทรสงคราม 67.66 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนวัดบ้านซ่อง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 67.24 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง สพป. ราชบุรี เขต 2 66.88 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 66.04 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 64.46 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 62.40 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. นครนายก 62.20 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 61.40 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี สพป. ราชบุรี เขต 1 61.40 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี สพป. สมุทรปราการ เขต 2 61.40 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 61 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 61 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 61 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 61 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ สพป. นครปฐม เขต 2 60.60 ทองแดง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน