ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 280
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาบายศรี สพป. ชลบุรี เขต 3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ สพป. ราชบุรี เขต 1 88.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 87.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. ระยอง เขต 2 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. นครนายก 79.67 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดบ้านไร่ สพป. ราชบุรี เขต 2 77.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 75.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดทรงคนอง สพป. นครปฐม เขต 2 74.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 74.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ สพป. อ่างทอง 74.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 74.33 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 71.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 69.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดเสาธง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 54.33 เข้าร่วม 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน