ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 283
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ่อนำ้จืด สพป. นครปฐม เขต 1 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคอกช้าง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 76.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) สพป. ราชบุรี เขต 2 76.33 เงิน 6  
8 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง สพป. ปทุมธานี เขต 2 68.67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดรางกร่าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 64.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน