ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 285
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดจันทนารามฯ สพป. จันทบุรี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบ่อเงิน สพป. ปทุมธานี เขต 1 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุเหร่าเขียว สพป. นนทบุรี เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน