ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 287
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ สพป. สระบุรี เขต 1 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนคล้ายสอนศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดดอนทราย สพป. ราชบุรี เขต 2 82.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดธัญญะผล สพป. ปทุมธานี เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) สพป. นครปฐม เขต 1 78.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 78.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 78 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดศรีสโมสร สพป. ชัยนาท 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 74.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 74.67 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สมุทรสาคร 74.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 73.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 71 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านทดเจริญ สพป. สระแก้ว เขต 2 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 68 ทองแดง 22  
25 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66.67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 66.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 66.33 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนบ้านท่าหวี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 65.67 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดวรจันทร์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 65.67 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านห้วยเสือ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 65.33 ทองแดง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 65.33 ทองแดง 30  
32 โรงเรียนวัดไผ่ขาด สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 65 ทองแดง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 65 ทองแดง 32  
34 โรงเรียนบ้านชวดบัว สพป. นครนายก 64.33 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 64 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป. นนทบุรี เขต 1 63.67 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี สพป. ลพบุรี เขต 1 63.67 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านห้วยหวาย สพป. ชลบุรี เขต 2 63.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. ระยอง เขต 2 63.33 ทองแดง 38  
40 โรงเรียนค่ายบางระจัน สพป. สิงห์บุรี 62.33 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน