ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 307
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด สพป. ลพบุรี เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 88 ทอง 5  
7 โรงเรียนโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 88 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 87 ทอง 8  
11 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดตะกาง สพป. ตราด 86 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านไทยสามารถ สพป. สระแก้ว เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดนันทวัน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านมาบแค สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) สพป. ราชบุรี เขต 1 81 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ สพป. นนทบุรี เขต 1 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 79 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง สพป. สระบุรี เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองโรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 78 เงิน 20  
22 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต 1 78 เงิน 20  
23 โรงเรียนบ้านไทรทอง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 78 เงิน 20  
24 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 20  
25 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 20  
26 โรงเรียนวัดสะตอน้อย สพป. จันทบุรี เขต 2 78 เงิน 20  
27 โรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70 สพป. สมุทรสงคราม 78 เงิน 20  
28 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สพป. สระบุรี เขต 1 78 เงิน 20  
29 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สพป. นครนายก 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านขุนศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 75 เงิน 29  
32 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 75 เงิน 29  
33 โรงเรียนวัดนาอุ่น สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 75 เงิน 29  
34 โรงเรียนวัดบ้านพราน สพป. อ่างทอง 75 เงิน 29  
35 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 75 เงิน 29  
36 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 29  
37 โรงเรียนสัตตปทุมบำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 75 เงิน 29  
38 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สระแก้ว เขต 1 75 เงิน 29  
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 75 เงิน 29  
40 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 69 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 69 ทองแดง 40  
44 โรงเรียนสกุลดีประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 69 ทองแดง 40  
45 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 69 ทองแดง 40  
46 โรงเรียนโสมาภา สพป. กรุงเทพมหานคร 69 ทองแดง 40  
47 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 สพป. สิงห์บุรี 58 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 58 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน