ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 308
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. ระยอง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด สพป. ลพบุรี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบ้านทราย สพป. ลพบุรี เขต 1 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพุแค สพป. สระบุรี เขต 1 92 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 90 ทอง 7  
10 โรงเรียนบ้านชุมทอง สพป. สระแก้ว เขต 1 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านมาบแค สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองโรง สพป. เพชรบุรี เขต 2 87 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านโป่งไหม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 87 ทอง 10  
14 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87 ทอง 10  
15 โรงเรียนวัดหญ้าไทร(ราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 87 ทอง 10  
16 โรงเรียนกลาโหมอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 1 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองลอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 79 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านชากนา สพป. ชลบุรี เขต 1 79 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79 เงิน 16  
20 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 79 เงิน 16  
21 โรงเรียนบ้านลำพญากลาง สพป. สระบุรี เขต 2 79 เงิน 16  
22 โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข สพป. กาญจนบุรี เขต 2 79 เงิน 16  
23 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน สพป. ราชบุรี เขต 1 79 เงิน 16  
24 โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 79 เงิน 16  
25 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว สพป. สมุทรสาคร 79 เงิน 16  
26 โรงเรียนบ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร) สพป. อ่างทอง 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง สพป. จันทบุรี เขต 1 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านโนนผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 26  
29 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 76 เงิน 26  
30 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 26  
31 โรงเรียนวัดบ้านนา สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 26  
32 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร 76 เงิน 26  
33 โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร สพป. นครนายก 69 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 69 ทองแดง 33  
35 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 69 ทองแดง 33  
36 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 69 ทองแดง 33  
37 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 69 ทองแดง 33  
38 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครปฐม เขต 2 69 ทองแดง 33  
39 โรงเรียนวัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 69 ทองแดง 33  
40 โรงเรียนวัดเขาส้ม สพป. ราชบุรี เขต 2 69 ทองแดง 33  
41 โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. จันทบุรี เขต 2 69 ทองแดง 33  
42 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 66 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดตะกาง สพป. ตราด 66 ทองแดง 42  
44 โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป. ปทุมธานี เขต 2 66 ทองแดง 42  
45 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 66 ทองแดง 42  
46 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 66 ทองแดง 42  
47 โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 สพป. สิงห์บุรี 65 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนศรีวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 65 ทองแดง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน