ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 310
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. ระยอง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สระแก้ว เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนายเหรียญ สพป. กรุงเทพมหานคร 94.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 94.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 94 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 93.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 93.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 78.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 ทานสัมฤทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 78.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.33 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 78.33 เงิน 12  
15 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) สพป. ราชบุรี เขต 1 78.33 เงิน 12  
16 โรงเรียนบ้านลำแดง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านวนท่าแครง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 78 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 78 เงิน 16  
19 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77.67 เงิน 19  
21 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 77.67 เงิน 19  
22 โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 77.33 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 77.33 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 1 76.67 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 76 เงิน 26  
27 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 76 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 69 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน สพป. ลพบุรี เขต 2 69 ทองแดง 28  
31 โรงเรียนวัดตุ้มหู สพป. สิงห์บุรี 69 ทองแดง 28  
32 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 69 ทองแดง 28  
33 โรงเรียนวัดเซิงหวาย สพป. อ่างทอง 69 ทองแดง 28  
34 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 67.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สพป. นครปฐม เขต 2 67.67 ทองแดง 34  
36 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) สพป. นครปฐม เขต 1 67.67 ทองแดง 34  
37 โรงเรียนบ้านจันทเขลม สพป. จันทบุรี เขต 2 66.67 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 66.67 ทองแดง 37  
39 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 2 66.67 ทองแดง 37  
40 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป. กาญจนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 66 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 66 ทองแดง 40  
43 โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป. นครนายก 65 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 65 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 65 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 43  
47 โรงเรียนบ้านโคกสูง สพป. สระแก้ว เขต 2 64.33 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดชุกพี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 64.33 ทองแดง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน