ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 89.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองมะขาม สพป. ตราด 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านพราน สพป. อ่างทอง 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. ลพบุรี เขต 1 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดศรีประชาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 85.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านท่ายาง(ประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 85 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด สพป. ระยอง เขต 2 83.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 83.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน สพป. ลพบุรี เขต 2 82.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสวนหลวง สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 16  
17 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 78.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. จันทบุรี เขต 2 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป. นครปฐม เขต 1 78 เงิน 19  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 77.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 77.33 เงิน 21  
23 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 77.33 เงิน 21  
24 โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. นครนายก 76.67 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 76.67 เงิน 24  
26 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) สพป. ราชบุรี เขต 1 76.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 76.33 เงิน 26  
28 โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 28  
29 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 75.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนนารีวุฒิ สพป. ราชบุรี เขต 2 75 เงิน 30  
31 โรงเรียนร่วมจิตประสาท สพป. ปทุมธานี เขต 2 75 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข สพป. สิงห์บุรี 75 เงิน 30  
33 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 74.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72.67 เงิน 35  
36 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 72 เงิน 36  
37 โรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72 เงิน 36  
38 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 72 เงิน 36  
39 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 68.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 68.67 ทองแดง 39  
41 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 68 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 67.67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์(มิตรภาพที่ ๑๓๒) สพป. สระบุรี เขต 1 66.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 66 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 65.67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65.67 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 1 64.67 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดช่องลม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 61.67 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน