ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 312
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านช่องกะพัด สพป. จันทบุรี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำท่าโพ สพป. นครปฐม เขต 1 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป. นครนายก 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๒ สพป. ชลบุรี เขต 2 87.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านชากนา สพป. ชลบุรี เขต 1 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 87 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดรางฉนวนมิตรภาพที่ 202 สพป. อ่างทอง 86.33 ทอง 10  
11 โรงเรียน เทศบาล ๓ (ประชายินดี) สพป. ราชบุรี เขต 2 85.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดป่าสะแก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.67 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองต่อ สพป. ชัยนาท 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดดาว สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 85 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 13  
16 โรงเรียนวัดสาลวนาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 2 85 ทอง 13  
17 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 84.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. ตราด 84.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า สพป. สระบุรี เขต 2 83.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 83.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 83.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สพป. ลพบุรี เขต 1 83 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม สพป. ราชบุรี เขต 1 83 ทอง 25  
27 โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83 ทอง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 สพป. สระแก้ว เขต 1 82.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย สพป. สมุทรสาคร 82 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 29  
32 โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาส สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82 ทอง 29  
33 โรงเรียนคลองห้า สพป. ปทุมธานี เขต 1 79.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดลานคา สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 34  
35 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 76.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 75.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนทองพูลอุทิศ สพป. ปทุมธานี เขต 2 75 เงิน 37  
38 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75 เงิน 37  
39 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 75 เงิน 37  
40 โรงเรียนบ้านยุบพริก สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน สพป. เพชรบุรี เขต 2 74.67 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป. ระยอง เขต 2 72.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๔ สพป. เพชรบุรี เขต 1 68.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนก็พัฒนศึกษา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 65.67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 65 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 65 ทองแดง 45  
47 โรงเรียนบ้านขุนศรี สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 62 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดจักรสีห์ สพป. สิงห์บุรี 62 ทองแดง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน