ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 86.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบางประทุนนอก สพป. กรุงเทพมหานคร 85.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 85.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 84.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดตาล สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 82.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย สพป. นครนายก 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 82 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนเทศบาลหินกอง สพป. สระบุรี เขต 2 81.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 80.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 80.67 ทอง 20  
23 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 80.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดคีม สพป. สิงห์บุรี 80.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) สพป. เพชรบุรี เขต 2 80.33 ทอง 23  
26 โรงเรียนวัดสองคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80.33 ทอง 23  
27 โรงเรียนพระวรสาร สพป. ลพบุรี เขต 1 80 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 80 ทอง 27  
29 โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 79 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 78.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 78.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 78.33 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดเขาใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 76.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 76.67 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 38  
39 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.33 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 75 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 72 เงิน 42  
43 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 71.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 44  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน