ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดปาโมกข์ (นรสีห์วิทยาคาร) สพป. อ่างทอง 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สพป. กรุงเทพมหานคร 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 90.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90.33 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป. ปทุมธานี เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 88.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 87.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 86.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 86.33 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 86.33 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86.33 ทอง 18  
21 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 86 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 85.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 84.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 84.67 ทอง 23  
25 โรงเรียนเทศบาล ๑ นาเริ่งราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 2 84.67 ทอง 23  
26 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 84.67 ทอง 23  
27 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84.33 ทอง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 84.33 ทอง 27  
29 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 สพป. ชลบุรี เขต 3 84.33 ทอง 27  
30 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 84 ทอง 30  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 83.67 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82.67 ทอง 32  
33 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 82.67 ทอง 32  
34 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 35  
37 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82 ทอง 35  
38 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 81.33 ทอง 38  
39 โรงเรียนบ้านซับโศก สพป. ลพบุรี เขต 2 81.33 ทอง 38  
40 โรงเรียนบ้านหนองคุย สพป. ระยอง เขต 2 81.33 ทอง 38  
41 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง 41  
42 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 76 เงิน 42  
43 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74.67 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 74.67 เงิน 43  
45 โรงเรียนบ้านวังด้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73 เงิน 45  
46 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 72 เงิน 46  
47 โรงเรียนบ้านเขาช่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 70.33 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน