ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 317
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย สพป. ชัยนาท 94.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดโล่ห์สุทธาวาส สพป. อ่างทอง 92.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 91.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 91.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91.33 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 90.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 90.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 90 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดแพรกษา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) สพป. สมุทรสาคร 87.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 15  
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 84.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83.33 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 81.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา สพป. ชลบุรี เขต 1 81.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 81 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. จันทบุรี เขต 1 80.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 80.33 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดลาดตาล สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดสระด่าน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 75.33 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) สพป. ระยอง เขต 1 74.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 73.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 73.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 71.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 66.67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนบ้านดงดินแดง สพป. ลพบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน