ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก สพป. เพชรบุรี เขต 2 89.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลุมหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 83.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 82.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 80.75 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80.75 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองผักขม สพป. สระแก้ว เขต 1 79.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ สพป. สระแก้ว เขต 2 79.25 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 78.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.50 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78.50 เงิน 12  
14 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 78.50 เงิน 12  
15 โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง สพป. ปทุมธานี เขต 1 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี 77.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม สพป. อ่างทอง 77.50 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดถ้ำเต่า สพป. สระบุรี เขต 2 76.50 เงิน 18  
20 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง สพป. ชลบุรี เขต 1 76.50 เงิน 18  
21 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน สพป. ชัยนาท 75.75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 74.50 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 74.50 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. จันทบุรี เขต 1 74.50 เงิน 23  
26 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 74.50 เงิน 23  
27 โรงเรียนพลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดบางสมัคร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 73.50 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 73.50 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดถนนแค สพป. ลพบุรี เขต 1 73.25 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว สพป. นครปฐม เขต 1 73.25 เงิน 30  
32 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 73 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฏร์บำรุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 สพป. สมุทรสงคราม 72.50 เงิน 33  
35 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 71.50 เงิน 35  
36 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดยางนอน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 70.25 เงิน 37  
38 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95(วัดโพธิ์ทองบน) สพป. นนทบุรี เขต 2 70.25 เงิน 37  
39 โรงเรียนบ้านน้ำใส สพป. ระยอง เขต 2 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดพระธาตุ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 69.50 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 69.25 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองสลุด สพป. จันทบุรี เขต 2 69.25 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. นครนายก 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนวิชูทิศ สพป. กรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 67.75 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนบ้านสระเพลง สพป. ลพบุรี เขต 2 65.50 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง สพป. สมุทรปราการ เขต 2 64.75 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 62.25 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน