ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสุคนธาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 91.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม สพป. กรุงเทพมหานคร 91.67 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 89.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ สพป. สิงห์บุรี 85.33 ทอง 12  
14 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 84.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน สพป. ตราด 84.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป. ปทุมธานี เขต 1 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านอ่าง สพป. จันทบุรี เขต 2 83 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 2 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.67 ทอง 22  
24 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 82.33 ทอง 24  
25 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 82.33 ทอง 24  
26 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 82 ทอง 26  
28 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82 ทอง 26  
29 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 82 ทอง 26  
30 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 26  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 82 ทอง 26  
32 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 82 ทอง 26  
33 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.67 ทอง 33  
34 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 81.67 ทอง 33  
35 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ สพป. นครปฐม เขต 1 81.33 ทอง 35  
36 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 81 ทอง 36  
37 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81 ทอง 36  
38 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 81 ทอง 36  
39 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 1 81 ทอง 36  
40 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 80.67 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 41  
42 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 80 ทอง 41  
43 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 80 ทอง 41  
44 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 77 เงิน 44  
46 โรงเรียนสร้างพัฒนา สพป. ลพบุรี เขต 2 76.67 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 74.67 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน