ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไทร สพป. กรุงเทพมหานคร 95 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สมุทรสงคราม 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 92 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเปร็ดใน สพป. ตราด 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดถนน สพป. อ่างทอง 88.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 87.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 87.40 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 87.30 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 87.20 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 87.10 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 87 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 2 86.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดวังชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 86.40 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 86.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 86.20 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านซับโศก สพป. ลพบุรี เขต 2 86.10 ทอง 23  
24 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 86 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม สพป. ระยอง เขต 1 85.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนวันทามารีอา สพป. ราชบุรี เขต 2 85.40 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 85.30 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 85.20 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 85.10 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 30  
31 โรงเรียนวัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 84.50 ทอง 31  
32 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. นครปฐม เขต 2 84.40 ทอง 32  
33 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.30 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.20 ทอง 34  
35 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 84.10 ทอง 35  
36 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 36  
37 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 79.50 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 79.30 เงิน 38  
39 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79.10 เงิน 39  
40 โรงเรียนพิบูลปัทมาคม สพป. ลพบุรี เขต 1 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 78 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.50 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สพป. ราชบุรี เขต 1 77 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร สพป. นครปฐม เขต 1 76.50 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดหนองลาน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76.10 เงิน 45  
46 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 76 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดหนองติม สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 47  
48 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 74 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน