ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนองตาสาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 87.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนนารีวุฒิ สพป. ราชบุรี เขต 2 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองตัน สพป. สมุทรสาคร 86.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.67 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 85.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 85.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 84.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 81.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. จันทบุรี เขต 1 80.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 18  
20 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 77.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 74.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดเกาะ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 73.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) สพป. ราชบุรี เขต 1 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 72.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนบึงเขาย้อน สพป. ปทุมธานี เขต 1 71.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 71.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 71.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 71 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 71 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 70.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 70.67 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 68 ทองแดง 33  
34 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 67.67 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น สพป. ชลบุรี เขต 2 66.67 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัฒนะโชติ สพป. ชัยนาท 66 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. ระยอง เขต 2 66 ทองแดง 36  
38 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65.33 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา สพป. เพชรบุรี เขต 1 63.67 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 62.33 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 62.33 ทองแดง 40  
42 โรงเรียนวัดหนองยาวสูง สพป. สระบุรี เขต 1 61.67 ทองแดง 42  
43 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 61.33 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนเซนต์แมรี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 60.67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 60.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 60 ทองแดง 46  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน