ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองตาสาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสัตหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 94.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 89.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 89.17 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 88.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 83.83 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 83.17 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 83.17 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน สพป. อ่างทอง 82.83 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 81.83 ทอง 19  
20 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 81.67 ทอง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 81.67 ทอง 20  
22 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 81.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 80.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80.67 ทอง 23  
25 โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. ตราด 80.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 80.33 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) สพป. ราชบุรี เขต 1 80.33 ทอง 25  
28 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 80.33 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 80.17 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 30  
31 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 30  
32 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 30  
33 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 78.50 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77.83 เงิน 34  
35 โรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สพป. สมุทรสาคร 77.83 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 77.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 76.17 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 76 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 73.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 73.50 เงิน 41  
42 โรงเรียนเอกอโยธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 70.33 เงิน 42  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน