ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 330
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 86.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 80.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. ระยอง เขต 1 76.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 76.67 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านดอนสูง สพป. ตราด 76.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สพป. จันทบุรี เขต 1 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65.33 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ สพป. อ่างทอง 55.33 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 52.33 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดยางงาม สพป. ราชบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน