ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดนาคนิมิตร สพป. กรุงเทพมหานคร 96.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. ตราด 86.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 85 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบางตลาด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนเซนต์แมรี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดประชานาถ สพป. นครปฐม เขต 2 82.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 81.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80.67 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 79.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 79.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 77.67 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดหนองตาสาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77.67 เงิน 22  
24 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป. ระยอง เขต 1 77.33 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 77 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 76.67 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 76.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร สพป. สระบุรี เขต 2 75.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 75.67 เงิน 29  
31 โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต สพป. ชลบุรี เขต 3 75.33 เงิน 31  
32 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.33 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดเกาะ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74.67 เงิน 33  
34 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 74.67 เงิน 33  
35 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. จันทบุรี เขต 1 74.67 เงิน 33  
36 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 72.33 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 71.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 70.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 69.67 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 62.67 ทองแดง 41  
42 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 62.67 ทองแดง 41  
43 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
44 โรงเรียนวัดมหาสอน "ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์" สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน