ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 333
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 95.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดลานบุญ สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 90.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดมเหยงค์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดชินวราราม สพป. ปทุมธานี เขต 1 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสุจิปุลิ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 87.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) สพป. นนทบุรี เขต 2 86.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 86.67 ทอง 12  
14 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 85.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ สพป. นนทบุรี เขต 1 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 84.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 84.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนแก่นจันทร์วิทยา สพป. เพชรบุรี เขต 2 83.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 83 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส สพป. สมุทรปราการ เขต 2 83 ทอง 23  
25 โรงเรียนวัดสามชุก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83 ทอง 23  
26 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 83 ทอง 23  
27 โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.67 ทอง 27  
28 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 82.67 ทอง 27  
29 โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 82.67 ทอง 27  
30 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 82.67 ทอง 27  
31 โรงเรียนวัดมะทาย สพป. จันทบุรี เขต 2 82.33 ทอง 31  
32 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 82.33 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 82 ทอง 33  
34 โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป. นครนายก 82 ทอง 33  
35 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 82 ทอง 33  
36 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 81.67 ทอง 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี สพป. สระบุรี เขต 1 81.67 ทอง 36  
38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 81.33 ทอง 38  
39 โรงเรียนเสริมมิตรวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 81.33 ทอง 38  
40 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเสี้ยว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 81 ทอง 40  
41 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 81 ทอง 40  
42 โรงเรียนวัดวังหว้า สพป. ระยอง เขต 2 80.67 ทอง 42  
43 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 80.33 ทอง 43  
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80 ทอง 44  
45 โรงเรียนบ้านท่ามะกา สพป. กาญจนบุรี เขต 2 78 เงิน 45  
46 โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 77 เงิน 46  
47 โรงเรียนอรุณประดิษฐ สพป. เพชรบุรี เขต 1 76 เงิน 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน