ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 334
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางวัว (สายเสริมวิทย์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 93.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 92.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 91.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดหนองบัว สพป. จันทบุรี เขต 1 91.67 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 88.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 88 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 87 ทอง 12  
13 โรงเรียนคลองขวาง สพป. ตราด 86.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองพัทยา 9 สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดยางช้าย สพป. อ่างทอง 84.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 83.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 83 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สพป. จันทบุรี เขต 2 81.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม สพป. ลพบุรี เขต 1 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน