ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร 97.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สพป. ระยอง เขต 1 94.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 92.14 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.85 ทอง 7  
8 โรงเรียนสุจิปุลิ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91.39 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 91.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 91.33 ทอง 9  
11 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 91.21 ทอง 11  
12 โรงเรียนเอกชัย สพป. สมุทรสาคร 90.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 88 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87.70 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท 87.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 86.58 ทอง 18  
19 โรงเรียนคลองสอง สพป. ปทุมธานี เขต 1 85.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 85.18 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 84.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84.33 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 83.67 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 82.15 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านโรงหีบ สพป. ชลบุรี เขต 3 81.03 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 79.80 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ สพป. นครปฐม เขต 2 79.74 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย สพป. นครนายก 79.67 เงิน 28  
29 โรงเรียนทองทาบพิทยา สพป. ลพบุรี เขต 2 79.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 79.33 เงิน 29  
31 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 79.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 78.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78.33 เงิน 32  
34 โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78.17 เงิน 34  
35 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 76.67 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 76 เงิน 37  
38 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76 เงิน 37  
39 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน สพป. นครปฐม เขต 1 74 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 73 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านผังสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 71.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดเกาะแดง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 71 เงิน 43  
44 โรงเรียนคลองใหม่ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนวัดผักกาด สพป. จันทบุรี เขต 2 66.33 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 60 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ ๒๑๓ สพป. สระบุรี เขต 1 57.33 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป. กาญจนบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน