ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 96.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป. สิงห์บุรี 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุเหร่าทรายกองดิน สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 92.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 สพป. จันทบุรี เขต 1 91.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 89.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.50 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 85.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 85.33 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. ลพบุรี เขต 2 82.33 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหนองรี สพป. นครนายก 81.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 1 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 76.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ สพป. ชลบุรี เขต 3 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 74.67 เงิน 19  
20 โรงเรียนร่มเกล้า สพป. สระแก้ว เขต 2 71 เงิน 20  
21 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 70.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 64.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม สพป. ลพบุรี เขต 1 60.67 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 55.67 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 53.67 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน