ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า สพป. กรุงเทพมหานคร 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 89.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 88.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 87.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 87.67 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 87.67 ทอง 8  
11 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 86.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเนินพระ สพป. ระยอง เขต 1 85.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 84.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 84.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดวังชะโด สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 83.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.33 ทอง 20  
22 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.67 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82 ทอง 23  
24 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สพป. ลพบุรี เขต 1 81.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนอักษรศึกษา สพป. ชลบุรี เขต 3 81.67 ทอง 24  
26 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 81.33 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 81 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 80.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี สพป. จันทบุรี เขต 1 80 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป. ระยอง เขต 2 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 78 เงิน 30  
32 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 77.67 เงิน 32  
33 โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สระแก้ว เขต 2 77.67 เงิน 32  
34 โรงเรียนถาวรวิทยา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.67 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 75.67 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม สพป. สมุทรสงคราม 75.67 เงิน 34  
37 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 74.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดชนะสงสาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 74 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 73.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง สพป. สมุทรสาคร 72.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนบ้านทรัพย์ประเมิน สพป. จันทบุรี เขต 2 72.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป. ลพบุรี เขต 2 71 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 69 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ สพป. นครปฐม เขต 2 68.67 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเปรมฤดี สพป. เพชรบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน