ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดจินดาราม สพป. นครปฐม เขต 2 88.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดในไร่ สพป. ระยอง เขต 1 87.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดปัจจันตาราม สพป. สมุทรสาคร 87.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านมาบไผ่ สพป. ชลบุรี เขต 1 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร สพป. ลพบุรี เขต 2 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบ่อวิน สพป. ชลบุรี เขต 3 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย สพป. ชัยนาท 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทองมงคล สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 80 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 80 ทอง 14  
17 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 80 ทอง 14  
18 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านจัดสรร สพป. ตราด 75.33 เงิน 19  
20 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) สพป. นนทบุรี เขต 2 74.67 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดกระแชง"จันท์ไพโรจน์วิทยา" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดหนองแหวน สพป. จันทบุรี เขต 1 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดสองคลอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 68.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม สพป. สิงห์บุรี 68.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านดินโส สพป. กาญจนบุรี เขต 3 67 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา สพป. กาญจนบุรี เขต 4 66.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนมหาราช7 สพป. ราชบุรี เขต 1 63 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 63 ทองแดง 28  
30 โรงเรียนวัดมุจลินท์ สพป. ลพบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน