ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่ายุบ สพป. ชลบุรี เขต 1 91.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 91.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 89.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 89.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 88.80 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดหนองตาสาม สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 88.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. ชัยนาท 87.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลระยอง สพป. ระยอง เขต 1 86.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 86.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง(พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป. ปทุมธานี เขต 1 85.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 84.10 ทอง 16  
17 โรงเรียนอำนวยวิทย์ สพป. จันทบุรี เขต 1 82.70 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดบ้านเก่า สพป. ชลบุรี เขต 2 82.20 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 81.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) สพป. ราชบุรี เขต 1 79.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 79.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 78.40 เงิน 22  
23 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 76.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านวังทะลุ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. ราชบุรี เขต 2 73.60 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดคู้เกษมสโมสร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 64.60 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน