ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 94.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 91.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 91.80 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดนางเล่ว สพป. อ่างทอง 89.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 88.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป. ปทุมธานี เขต 1 85.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.40 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สพป. สระบุรี เขต 1 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดหุบกระทิง สพป. ราชบุรี เขต 2 83.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) สพป. สิงห์บุรี 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดเกาะ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 81.40 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 81.40 ทอง 18  
20 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 81.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ สพป. ชัยนาท 80.20 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดหนองแช่แว่น สพป. ชลบุรี เขต 2 80.20 ทอง 21  
23 โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ สพป. ระยอง เขต 1 79.20 เงิน 23  
24 โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนเซนต์แมรี สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 78.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ สพป. นนทบุรี เขต 2 78.20 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 77.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2 สพป. จันทบุรี เขต 1 75.40 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ สพป. นครปฐม เขต 2 74.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม สพป. ระยอง เขต 2 74 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 73.60 เงิน 31  
32 โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สระแก้ว เขต 2 72.80 เงิน 32  
33 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 72.80 เงิน 32  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน