ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบึงบัว สพป. กรุงเทพมหานคร 98.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส สพป. ปทุมธานี เขต 1 94.70 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 93.85 ทอง 5  
6 โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดสีบัวทอง สพป. อ่างทอง 91.35 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก สพป. สมุทรปราการ เขต 2 90.90 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.05 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 89.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง สพป. ระยอง เขต 1 88.75 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 88.30 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 87.90 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) สพป. ราชบุรี เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 86.20 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 85.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านเนินกรวด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 85 ทอง 17  
19 โรงเรียนวัดคลองชัน สพป. ปทุมธานี เขต 2 84.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 83.70 ทอง 20  
21 โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.30 ทอง 21  
22 โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ สพป. สิงห์บุรี 83.30 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดซองพลู สพป. นนทบุรี เขต 1 82.10 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 82.10 ทอง 23  
25 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 81.70 ทอง 25  
26 โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ สพป. ลพบุรี เขต 1 80.90 ทอง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) สพป. ลพบุรี เขต 2 80.50 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 2 80 ทอง 28  
29 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 78 เงิน 29  
30 โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 30  
31 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 76 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านตรอกนองฯ สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านน้ำลาด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 73.60 เงิน 33  
34 โรงเรียนเทพรัตน์ สพป. ชัยนาท 72 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 71.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนธนาคารออมสิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 71.40 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. นครนายก 67.60 ทองแดง 37  
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65.60 ทองแดง 38  
39 โรงเรียนบรรหารวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 65.40 ทองแดง 39  
40 โรงเรียนบ้านเนินผาสุก สพป. สระแก้ว เขต 1 63.80 ทองแดง 40  
41 โรงเรียนวัดท่าล้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 63.80 ทองแดง 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน