ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 95.60 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 92.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลอง24 สพป. นครนายก 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนคลองมหาวงก์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 89.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) สพป. ราชบุรี เขต 2 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านในล็อค สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84.80 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเชิงเลน สพป. นครปฐม เขต 2 84.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์) สพป. กรุงเทพมหานคร 84.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สพป. ลพบุรี เขต 1 84.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. ตราด 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดพวงแก้ว สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนางาม สพป. สระแก้ว เขต 2 83.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดทุ่งแฝก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 83.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองพัทยา 3 สพป. ชลบุรี เขต 3 83.20 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 83 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 83 ทอง 15  
17 โรงเรียนบ้านป่าเด็ง สพป. เพชรบุรี เขต 2 82.80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สพป. ระยอง เขต 1 82.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) สพป. ราชบุรี เขต 1 82.40 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) สพป. นครปฐม เขต 1 81.80 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 80.80 ทอง 21  
22 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 80.80 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 80.60 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79.60 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 79.40 เงิน 25  
26 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 79.40 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านเขารวก(ร่วมมิตรพัฒนา) สพป. สระบุรี เขต 1 79.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สมุทรสงคราม 79 เงิน 28  
29 โรงเรียนพลับพลาไชย สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 79 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดลาดกระจับ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 78.20 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดบ้านหว้า(ชมพูวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 77.40 เงิน 32  
33 โรงเรียนวัดไทรทอง(สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 77 เงิน 33  
34 โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) สพป. สระแก้ว เขต 1 75.20 เงิน 34  
35 โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น สพป. สระบุรี เขต 2 73.80 เงิน 35  
36 โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 71 เงิน 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสรรพยา สพป. ชัยนาท 70.80 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดผักกาด สพป. จันทบุรี เขต 2 58.60 เข้าร่วม 38  
39 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 56.20 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 55.80 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนวัดคลองชากพง สพป. ระยอง เขต 2 55.80 เข้าร่วม 40  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน