ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธิ์ สพป. ชลบุรี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สพป. กรุงเทพมหานคร 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน สพป. นครปฐม เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ สพป. กาญจนบุรี เขต 1 93 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 90.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 86.67 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 86 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 84.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 83.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 82.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดดอนแสลบ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 82.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเกด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สพป. สิงห์บุรี 78.67 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 78.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 78.33 เงิน 18  
20 โรงเรียนบ้านโคกสั้น สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 77.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดคลองสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 77.33 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 77.33 เงิน 20  
23 โรงเรียนวัดดอนหวาย สพป. นครปฐม เขต 2 77 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดหนองเมือง สพป. ลพบุรี เขต 1 77 เงิน 23  
25 โรงเรียนวัดโป่ง สพป. ชลบุรี เขต 3 76.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดตะพงนอก สพป. ระยอง เขต 1 76.33 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 76 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 75.33 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 75 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 75 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 75 เงิน 29  
32 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 75 เงิน 29  
33 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 74.33 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดสระพังลาน สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 74 เงิน 34  
35 โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา สพป. สระแก้ว เขต 2 73.33 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดต้นตาล สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 73 เงิน 36  
37 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 73 เงิน 36  
38 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. ระยอง เขต 2 71 เงิน 38  
39 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 71 เงิน 38  
41 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 70.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 70.67 เงิน 41  
43 โรงเรียนบ้านหนองชุมพล สพป. เพชรบุรี เขต 1 68.67 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด สพป. ชัยนาท 68.33 ทองแดง 44  
45 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 67.67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดหัวคู้ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.33 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน