ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โครงการการศึกษาพหุภาษาฯ สพป. ชลบุรี เขต 1 93.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สพป. นครปฐม เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบางหลวง สพป. นครปฐม เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนธัญวิทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 83.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย สพป. สมุทรสาคร 83.33 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดบ้านฉาง สพป. ระยอง เขต 1 83 ทอง 9  
10 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 1 83 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านซับมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 1 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดป่างิ้ว สพป. ปทุมธานี เขต 1 81.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนเทศบาล๑ วัดแหลมใต้(สุตสุนทร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81.67 ทอง 13  
15 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) สพป. ราชบุรี เขต 1 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนนารีวุฒิ สพป. ราชบุรี เขต 2 79.67 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเนินตาล สพป. ตราด 79.67 เงิน 18  
20 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 79.67 เงิน 18  
21 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. นครนายก 79 เงิน 21  
22 โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 79 เงิน 21  
23 โรงเรียนเทศบาล ๑ (ซอย๖) เทศบาลตำบลโคกตูม สพป. ลพบุรี เขต 1 79 เงิน 21  
24 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 79 เงิน 21  
25 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 78.67 เงิน 25  
26 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สพป. อ่างทอง 78.67 เงิน 25  
27 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร สพป. ลพบุรี เขต 2 78.33 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดหนองกีบม้า สพป. สระบุรี เขต 1 78.33 เงิน 27  
29 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 78.33 เงิน 27  
30 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 30  
31 โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 77.67 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 77.67 เงิน 31  
33 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท 77.67 เงิน 31  
34 โรงเรียนวัดแปลงยาว สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) สพป. จันทบุรี เขต 2 77.33 เงิน 34  
36 โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม สพป. ชลบุรี เขต 2 77 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดแหลมฉบัง สพป. ชลบุรี เขต 3 77 เงิน 36  
38 โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 77 เงิน 36  
39 โรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 76.67 เงิน 39  
40 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก สพป. ระยอง เขต 2 76.67 เงิน 39  
41 โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76.33 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านรัตนะ สพป. สระแก้ว เขต 2 76.33 เงิน 41  
43 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 76.33 เงิน 41  
44 โรงเรียนวัดเขาดีสลัก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 76 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดอินทาราม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนบางสะพาน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 75.33 เงิน 46  
47 โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75 เงิน 47  
48 โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 2 74.67 เงิน 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน