ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สพป. สระแก้ว เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 92.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สพป. ปทุมธานี เขต 1 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน สพป. นครปฐม เขต 1 90.83 ทอง 4  
5 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สพป. ลพบุรี เขต 2 89.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน สพป. จันทบุรี เขต 2 88.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 88.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดชมนิมิตร สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. ตราด 86.67 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดคลองครุ สพป. สมุทรสาคร 86.53 ทอง 11  
12 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 86.17 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 85.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 สพป. ชลบุรี เขต 3 85 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดคลองสวน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.67 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84 ทอง 16  
17 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 84 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 83.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม สพป. ลพบุรี เขต 1 83.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) สพป. ราชบุรี เขต 2 83.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ สพป. นนทบุรี เขต 2 83.13 ทอง 21  
22 โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. ชัยนาท 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 83 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 82.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดหนองหอย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82.67 ทอง 24  
26 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง สพป. ชลบุรี เขต 2 82.67 ทอง 24  
27 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82.17 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป. ระยอง เขต 1 81.67 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านพระเพลิง สพป. สระแก้ว เขต 1 81.17 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) สพป. สระบุรี เขต 1 81.07 ทอง 30  
31 โรงเรียนฟ้าใสวิทยา สพป. นครปฐม เขต 2 81 ทอง 31  
32 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 81 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. นครนายก 80.73 ทอง 33  
34 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 80.33 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 80.17 ทอง 35  
36 โรงเรียนวัดหนองปลิง สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80 ทอง 36  
37 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79.33 เงิน 37  
38 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 78.67 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 78 เงิน 39  
40 โรงเรียนวัดยางมณี(ชวนประชาสรรค์) สพป. อ่างทอง 77.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป. สิงห์บุรี 77 เงิน 41  
42 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 74.67 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 72.67 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านสองสลึง สพป. ระยอง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน