ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดกก สพป. กรุงเทพมหานคร 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ สพป. ระยอง เขต 1 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 91.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 91.33 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 สพป. ปทุมธานี เขต 1 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพุซาง สพป. สระบุรี เขต 1 90.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต 1 90.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20 สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 90.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 90 ทอง 10  
11 โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน สพป. กาญจนบุรี เขต 3 89 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สพป. สิงห์บุรี 88.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สพป. สระแก้ว เขต 2 87 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดธรรมศาลา สพป. นครปฐม เขต 1 86.67 ทอง 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 86.67 ทอง 14  
16 โรงเรียนวัดน้ำอาบ สพป. อ่างทอง 86.33 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 86.33 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 85.67 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 85.67 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 85.33 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านแก้ว สพป. จันทบุรี เขต 1 84.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 84.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านเขากำแพง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.67 ทอง 24  
25 โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม สพป. ลพบุรี เขต 1 83.33 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ่อทองวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83 ทอง 26  
27 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 83 ทอง 26  
28 โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 83 ทอง 26  
29 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82.67 ทอง 29  
30 โรงเรียนวัดชาวเหนือ สพป. ราชบุรี เขต 2 82.67 ทอง 29  
31 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 82.67 ทอง 29  
32 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 1 82 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดศีรษะทอง สพป. นครปฐม เขต 2 82 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ สพป. จันทบุรี เขต 2 81.67 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด สพป. ชลบุรี เขต 2 81.67 ทอง 34  
36 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา สพป. ชลบุรี เขต 3 81.67 ทอง 34  
37 โรงเรียนบ้านบัวชุม สพป. ลพบุรี เขต 2 81.33 ทอง 37  
38 โรงเรียนวัดบ้านหนอง สพป. ชัยนาท 81 ทอง 38  
39 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 80.67 ทอง 39  
40 โรงเรียนบ้านสระใหญ่ สพป. ตราด 79.33 เงิน 40  
41 โรงเรียนวัดบางขวาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 79.33 เงิน 40  
42 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 78.67 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดบางระโหง สพป. นนทบุรี เขต 1 78.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 78 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 77.67 เงิน 45  
46 โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 77.67 เงิน 45  
47 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 - -  
48 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ สพป. เพชรบุรี เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน