ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 375
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สมุทรสาคร 90.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สพป. นนทบุรี เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ สพป. นครปฐม เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สพป. ราชบุรี เขต 1 83.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี สพป. เพชรบุรี เขต 1 82.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนดรุณรัตน์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. ตราด 81.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนศรีดรุณ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 78.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ สพป. ระยอง เขต 1 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนสามเสนนอก(ประชาราษฎร์อนุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 77 เงิน 14  
15 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 76.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนจิ้นฮั้ว สพป. ชลบุรี เขต 1 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน(ราษฎร์วิริยะบำรุง) สพป. อ่างทอง 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนวัดทำนบ สพป. ราชบุรี เขต 2 68.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศาลจ้าวอาม้า สพป. สมุทรสงคราม 68.67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 68.33 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง(สหมิตรศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 68 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม สพป. นครปฐม เขต 1 68 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ระยอง เขต 2 66.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านปากคลอง17 สพป. นครนายก 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตมิตรภาพที่ 142 สพป. กาญจนบุรี เขต 2 65.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 63 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง สพป. สระบุรี เขต 2 62.67 ทองแดง 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน