ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 378
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 96.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 95.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านอูล่อง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 91.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย สพป. นนทบุรี เขต 1 87.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 87.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนชลประทานวิทยา สพป. นนทบุรี เขต 2 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 86.20 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 86.20 ทอง 8  
10 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนเอกดรุณ สพป. นครปฐม เขต 2 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สมุทรสาคร 84 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร 83.20 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 82.60 ทอง 15  
16 โรงเรียนสมคิดวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 78.40 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 77.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านไผ่สี สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 75.20 เงิน 20  
22 โรงเรียนวัดบ้านแพน"ศรีรัตนานุกูล" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 74.60 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก สพป. ระยอง เขต 2 74.40 เงิน 23  
24 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 74 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 72.80 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 72.40 เงิน 26  
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 72.20 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดสระเนินพระราม สพป. ชัยนาท 72 เงิน 28  
29 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.80 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านเบิกไพร สพป. ราชบุรี เขต 1 71.40 เงิน 30  
31 โรงเรียนวัดบางชัน สพป. จันทบุรี เขต 2 71 เงิน 31  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน