ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 379
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางแสม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 91.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง สพป. อ่างทอง 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 90.40 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต สพป. นนทบุรี เขต 1 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 88.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนประตูชัย สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 88.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองสะแก สพป. กาญจนบุรี เขต 1 79.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดโป่งตามุข สพป. ชลบุรี เขต 2 79.20 เงิน 11  
12 โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 77.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป. กาญจนบุรี เขต 3 73.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สพป. ราชบุรี เขต 1 72.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สระบุรี เขต 2 71.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) สพป. กาญจนบุรี เขต 4 71.40 เงิน 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน