ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 038
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ สพป. สระแก้ว เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ สพป. ชลบุรี เขต 3 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 79 เงิน 4  
6 โรงเรียนบ้านหอย สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนมหาสวัสดิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนวัดบางปิ้ง สพป. สมุทรสาคร 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนวัดวังไคร้(วชิรานุกูลประชาสรรค์) สพป. เพชรบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
10 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 78 เงิน 6  
11 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป. นครนายก 77 เงิน 11  
13 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 11  
14 โรงเรียนวัดสุขาราม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 77 เงิน 11  
15 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 77 เงิน 11  
16 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม (ประชารัฐบำรุง) สพป. นครปฐม เขต 1 76 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ สพป. นครปฐม เขต 2 76 เงิน 16  
18 โรงเรียนวัดหนองมะค่า สพป. ราชบุรี เขต 2 76 เงิน 16  
19 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 76 เงิน 16  
20 โรงเรียนวัดตกพรม สพป. จันทบุรี เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านวังหิน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 21  
23 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74 เงิน 21  
24 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 21  
25 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สพป. กรุงเทพมหานคร 74 เงิน 21  
26 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 73 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสำนักคร้อ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 72 เงิน 27  
28 โรงเรียนบ้านทับใหม่ สพป. สระแก้ว เขต 2 71 เงิน 28  
29 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 71 เงิน 28  
30 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 71 เงิน 28  
31 โรงเรียนวัดมาบข่า สพป. ระยอง เขต 1 71 เงิน 28  
32 โรงเรียนวัดหนองแขม สพป. ชัยนาท 71 เงิน 28  
33 โรงเรียนบ้านพลับ(วิสุทธิวังราช) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 70 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านสระเตย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 70 เงิน 33  
35 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 1 70 เงิน 33  
36 โรงเรียนบ้านหลุมข้าว สพป. ลพบุรี เขต 1 70 เงิน 33  
37 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สพป. ลพบุรี เขต 2 70 เงิน 33  
38 โรงเรียนวัดข่อย สพป. สิงห์บุรี 70 เงิน 33  
39 โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต 1 70 เงิน 33  
40 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป. ปทุมธานี เขต 2 70 เงิน 33  
41 โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน สพป. ชลบุรี เขต 2 70 เงิน 33  
42 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 70 เงิน 33  
43 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) สพป. นนทบุรี เขต 2 68 ทองแดง 43  
44 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 68 ทองแดง 43  
45 โรงเรียนวัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) สพป. อ่างทอง 68 ทองแดง 43  
46 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) สพป. ราชบุรี เขต 1 67 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ สพป. ระยอง เขต 2 60 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 60 ทองแดง 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน