ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 399
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 94.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สพป. ปทุมธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 80.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2 74.60 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดสลักเหนือ สพป. นนทบุรี เขต 2 73.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 73.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง สพป. ชลบุรี เขต 1 73 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านหนองขอน สพป. กาญจนบุรี เขต 4 72.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ สพป. ราชบุรี เขต 1 71.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 71.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 71 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งคา สพป. ชลบุรี เขต 3 70.60 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 70.20 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สพป. นครปฐม เขต 1 67.80 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ สพป. นครนายก 65.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 65.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน