ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 93.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตาเรือง สพป. จันทบุรี เขต 2 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบึงตะกู สพป. ชลบุรี เขต 2 90.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม สพป. ราชบุรี เขต 2 83.83 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหัววัง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 80.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร 79.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดตโปทาราม สพป. ชลบุรี เขต 3 76.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า สพป. นนทบุรี เขต 1 73.50 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 72.50 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ สพป. นนทบุรี เขต 2 70.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) สพป. ราชบุรี เขต 1 69.83 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง สพป. ลพบุรี เขต 1 68.83 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 68.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) สพป. สมุทรสาคร 68.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านวังไม้แดง สพป. จันทบุรี เขต 1 67.50 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 67.33 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. สระแก้ว เขต 1 66.83 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๓ สพป. ระยอง เขต 1 66.50 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 65.83 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดนางพิมพ์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 64.67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สพป. กาญจนบุรี เขต 1 63 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านมรสวบ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 62.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม สพป. กาญจนบุรี เขต 3 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านปะอา สพป. ตราด 61.33 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านซับสนุ่น สพป. สระบุรี เขต 2 60.33 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 60.33 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี สพป. สระแก้ว เขต 2 59 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. ชัยนาท 58.50 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านทับใต้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 57.17 เข้าร่วม 31  
32 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป. อ่างทอง 55.67 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สพป. นครปฐม เขต 2 52.17 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป. นครนายก 51.33 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 48.67 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 47.67 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนวัดบางพูน สพป. ปทุมธานี เขต 1 46.83 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน