ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองจาก สพป. ตราด 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สมุทรสาคร 90.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหินดาด สพป. กาญจนบุรี เขต 3 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดมะปราง สพป. ชัยนาท 86.85 ทอง 5  
6 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.50 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านเขาปูน สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี สพป. นนทบุรี เขต 2 82 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. นครนายก 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 81 ทอง 13  
15 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร) สพป. เพชรบุรี เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สพป. ปทุมธานี เขต 1 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 70.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองสีนวล สพป. ราชบุรี เขต 1 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสถาพรพิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนวัดบ้านหว้า(ชมพูวิทยา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนวัดน้ำขุ่น สพป. จันทบุรี เขต 2 59 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 58 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดหนองโรง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 58 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 57 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดเขียนเขต สพป. ปทุมธานี เขต 2 55.50 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. กาญจนบุรี เขต 1 55 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านชำสมอ สพป. ระยอง เขต 2 54 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนวัดเกาะวังไทร สพป. นครปฐม เขต 1 53 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม สพป. ชลบุรี เขต 3 51 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1 51 เข้าร่วม 30  
32 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ สพป. กาญจนบุรี เขต 4 47 เข้าร่วม 32  
33 โรงเรียนบ้านดอนดึง สพป. ลพบุรี เขต 1 46.50 เข้าร่วม 33  
34 โรงเรียนวัดสระลงเรือ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 46 เข้าร่วม 34  
35 โรงเรียนพนมอิทธิศึกษา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 45 เข้าร่วม 35  
36 โรงเรียนวัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) สพป. สมุทรสงคราม 39 เข้าร่วม 36  
37 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 39 เข้าร่วม 36  
38 โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร สพป. ระยอง เขต 1 39 เข้าร่วม 36  
39 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สระบุรี เขต 1 38 เข้าร่วม 39  
40 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 37 เข้าร่วม 40  
41 โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต 2 35 เข้าร่วม 41  
42 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สมุทรปราการ เขต 1 32 เข้าร่วม 42  
43 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) สพป. ชลบุรี เขต 2 31 เข้าร่วม 43  
44 โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) สพป. สิงห์บุรี 30 เข้าร่วม 44  
45 โรงเรียนเทศบาล ๔ หนองแคอนุสรณ์ สพป. สระบุรี เขต 2 25 เข้าร่วม 45  
46 โรงเรียนวัดเนินสูง สพป. จันทบุรี เขต 1 24 เข้าร่วม 46  
47 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 23 เข้าร่วม 47  
48 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 23 เข้าร่วม 47  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน