ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป. ชลบุรี เขต 2 93.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป. สมุทรสาคร 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านรางกระต่าย "พิริยะประชาวิทยาคาร" สพป. กาญจนบุรี เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 88.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลอง สพป. ลพบุรี เขต 2 88.20 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สพป. ราชบุรี เขต 1 87.60 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไชยราช สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 85.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) สพป. เพชรบุรี เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 84.80 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดบุญญราศรี สพป. ชลบุรี เขต 1 84.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร 84.40 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดนางลือ สพป. ชัยนาท 84.40 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านเขาทับควาย สพป. ลพบุรี เขต 1 84 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดนางแก้ว สพป. ราชบุรี เขต 2 83.80 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดหนองคัน สพป. จันทบุรี เขต 1 83.80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 83.60 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83.60 ทอง 18  
20 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป. ปทุมธานี เขต 1 83.20 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านโคกไพล สพป. สระแก้ว เขต 2 82.60 ทอง 21  
22 โรงเรียนวัดสระสี่มุม สพป. นครปฐม เขต 1 82.60 ทอง 21  
23 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82.20 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 82 ทอง 24  
25 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย สพป. นนทบุรี เขต 2 81.80 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 81.80 ทอง 25  
27 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81.60 ทอง 27  
28 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สพป. ปทุมธานี เขต 2 81.40 ทอง 28  
29 โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. นครนายก 81.20 ทอง 29  
30 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. ระยอง เขต 2 81.20 ทอง 29  
31 โรงเรียนวัดพวงนิมิต สพป. สระแก้ว เขต 1 80.80 ทอง 31  
32 โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง สพป. ตราด 80.60 ทอง 32  
33 โรงเรียนวัดตะโกรวม สพป. สิงห์บุรี 80.60 ทอง 32  
34 โรงเรียนบ้านเขาแหลม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 80.40 ทอง 34  
35 โรงเรียนบ้านทับช้าง สพป. จันทบุรี เขต 2 80.20 ทอง 35  
36 โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 1 79.60 เงิน 36  
37 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 79.40 เงิน 37  
38 โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล สพป. นครปฐม เขต 2 79.20 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดลาดเป้ง สพป. สมุทรสงคราม 79.20 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป. สระบุรี เขต 2 79 เงิน 40  
41 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง สพป. อ่างทอง 78.60 เงิน 41  
42 โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 78.60 เงิน 41  
43 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) สพป. เพชรบุรี เขต 1 77.80 เงิน 43  
44 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 77 เงิน 44  
45 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 76.80 เงิน 45  
46 โรงเรียนบ้านดงเสลา สพป. กาญจนบุรี เขต 1 75.40 เงิน 46  
47 โรงเรียนเมืองพัทยา 7 สพป. ชลบุรี เขต 3 69.40 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์ สมใจ) สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน