ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 604
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สพป. สมุทรสาคร 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมารีย์วิทยา นนทบุรี สพป. นนทบุรี เขต 2 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดด่านช้าง สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธีราวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. ชลบุรี เขต 2 87.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต สพป. ปทุมธานี เขต 2 86.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนปัญญาศักดิ์ สพป. กรุงเทพมหานคร 86.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 86.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวังตาลวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 2 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 83.33 ทอง 10  
12 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สพป. นครปฐม เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 83 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต 1 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สพป. สมุทรสงคราม 81.83 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านสีดางาม สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 81.67 ทอง 16  
17 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา สพป. ชลบุรี เขต 3 81.33 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลตราด สพป. ตราด 81.33 ทอง 17  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง สพป. อ่างทอง 81 ทอง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา สพป. นครปฐม เขต 1 81 ทอง 19  
21 โรงเรียนมารีวิทยา สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 80.67 ทอง 21  
22 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. นนทบุรี เขต 1 80.67 ทอง 21  
23 โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง สพป. ระยอง เขต 1 80.33 ทอง 23  
24 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านบ่อ) สพป. กาญจนบุรี เขต 1 80.33 ทอง 23  
25 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 80 ทอง 25  
26 โรงเรียนวัดวังหัวแหวน สพป. ลพบุรี เขต 1 80 ทอง 25  
27 โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สพป. สระบุรี เขต 1 80 ทอง 25  
28 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป. ชัยนาท 80 ทอง 25  
29 โรงเรียนบ้านซับมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 1 79.67 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา สพป. ระยอง เขต 2 79.67 เงิน 29  
31 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป. ลพบุรี เขต 2 79.50 เงิน 31  
32 โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 2 79.33 เงิน 32  
33 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป. ราชบุรี เขต 1 79 เงิน 33  
34 โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 78.33 เงิน 34  
35 โรงเรียนบ้านเนินมะหาด สพป. จันทบุรี เขต 2 77 เงิน 35  
36 โรงเรียนวัดดอนทอง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 77 เงิน 35  
37 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง สพป. กาญจนบุรี เขต 3 76.67 เงิน 37  
38 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 1 76.33 เงิน 38  
39 โรงเรียนวัดเขารักษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 2 75 เงิน 39  
40 โรงเรียนบ้านวังกวาง สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 74.67 เงิน 40  
41 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สพป. สิงห์บุรี 73.67 เงิน 41  
42 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 73.33 เงิน 42  
43 โรงเรียนวัดลำบัว สพป. สระบุรี เขต 2 70.33 เงิน 43  
44 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว สพป. สระแก้ว เขต 2 70 เงิน 44  
45 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 69.67 ทองแดง 45  
46 โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป. นครนายก 69.33 ทองแดง 46  
47 โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม สพป. กาญจนบุรี เขต 4 69 ทองแดง 47  
48 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 2 67.33 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน