ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 062
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน สพป. ราชบุรี เขต 1 91.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเขาคันทรง สพป. ชลบุรี เขต 3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขามะกา สพป. สระแก้ว เขต 1 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังดินสอ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 84.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 83.76 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา สพป. จันทบุรี เขต 1 83.13 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) สพป. นนทบุรี เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 82.55 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบึงน้ำรักษ์(ศรีประชาสรรค์) สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 82.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป. นครนายก 81.25 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 80.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านอ่างทอง สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 79.35 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองพร้าว สพป. ตราด 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 79 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง"ไพโรจน์ประชาสรรค์" สพป. ชลบุรี เขต 1 78.30 เงิน 15  
16 โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส สพป. สระแก้ว เขต 2 78 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ สพป. นนทบุรี เขต 1 77.50 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ สพป. ลพบุรี เขต 2 76.50 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต 2 76.25 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 76.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. ชัยนาท 75.65 เงิน 21  
22 โรงเรียนวัดสลุด สพป. สมุทรปราการ เขต 2 75.50 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สมุทรสงคราม 75.15 เงิน 23  
24 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 75 เงิน 24  
25 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 74.75 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดกงลาด สพป. นครปฐม เขต 1 74.50 เงิน 26  
27 โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. ชลบุรี เขต 2 74.50 เงิน 26  
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. กรุงเทพมหานคร 74.50 เงิน 26  
29 โรงเรียนขจรเนติยุทธ สพป. ปทุมธานี เขต 2 74 เงิน 29  
30 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 74 เงิน 29  
31 โรงเรียนวัดหนองอ้อ (ธรรมธรใยประชาสามัคคี) สพป. ราชบุรี เขต 2 72.25 เงิน 31  
32 โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ สพป. เพชรบุรี เขต 2 71.05 เงิน 32  
33 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ สพป. อ่างทอง 70.65 เงิน 33  
34 โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สระบุรี เขต 1 69.75 ทองแดง 34  
35 โรงเรียนบ้านลาดกระทิง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 69.21 ทองแดง 35  
36 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 67.80 ทองแดง 36  
37 โรงเรียนบ้านประพาส สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 42.30 เข้าร่วม 37  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน