ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 067
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม สพป. สมุทรสาคร 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก สพป. ตราด 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. จันทบุรี เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบึงเขาย้อน สพป. ปทุมธานี เขต 1 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนสายมิตรศึกษา สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป. ปทุมธานี เขต 2 90 ทอง 6  
8 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สพป. นครปฐม เขต 2 90 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 90 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. ชัยนาท 90 ทอง 6  
11 โรงเรียนวัดรางบัวทอง สพป. สุพรรณบุรี เขต 2 90 ทอง 6  
12 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ สพป. ชลบุรี เขต 2 90 ทอง 6  
13 โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ สพป. กาญจนบุรี เขต 3 89 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 89 ทอง 13  
15 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา สพป. ราชบุรี เขต 1 88 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเค็ด สพป. กาญจนบุรี เขต 4 88 ทอง 15  
17 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 88 ทอง 15  
18 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 88 ทอง 15  
19 โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส สพป. ชลบุรี เขต 3 87 ทอง 19  
20 โรงเรียนศรีวิทยา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 87 ทอง 19  
21 โรงเรียนสิริเบญญาลัย สพป. สมุทรปราการ เขต 1 87 ทอง 19  
22 โรงเรียนบ้านโป่งกูป สพป. กาญจนบุรี เขต 2 86 ทอง 22  
23 โรงเรียนอรวินวิทยา สพป. ระยอง เขต 1 86 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านหว้าเอน สพป. ปราจีนบุรี เขต 1 85 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. นครนายก 84 ทอง 25  
26 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ สพป. นนทบุรี เขต 2 84 ทอง 25  
27 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุทิศ) สพป. นครปฐม เขต 1 83 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 82 ทอง 28  
29 โรงเรียนวนาสงเคราะห์ สพป. สระแก้ว เขต 1 82 ทอง 28  
30 โรงเรียนวัดขุนซ่อง สาขา บ้านโป่งเกตุ สพป. จันทบุรี เขต 1 82 ทอง 28  
31 โรงเรียนบ้านโคกตูม สพป. ลพบุรี เขต 1 80 ทอง 31  
32 โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ สพป. อ่างทอง 80 ทอง 31  
33 โรงเรียนวัดบางลาน สพป. ราชบุรี เขต 2 80 ทอง 31  
34 โรงเรียนวัดลาดประทุมคงคาราม สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 80 ทอง 31  
35 โรงเรียนวัดหนองนา สพป. ลพบุรี เขต 2 80 ทอง 31  
36 โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป. เพชรบุรี เขต 2 80 ทอง 31  
37 โรงเรียนสระปทุม สพป. สระแก้ว เขต 2 80 ทอง 31  
38 โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 78 เงิน 38  
39 โรงเรียนบ้านเนินรัก สพป. เพชรบุรี เขต 1 78 เงิน 38  
40 โรงเรียนวัดเขาลาดวนารามฯ สพป. สระบุรี เขต 2 78 เงิน 38  
41 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 78 เงิน 38  
42 โรงเรียนเมืองชลพิทยา สพป. ชลบุรี เขต 1 78 เงิน 38  
43 โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม สพป. สิงห์บุรี 77 เงิน 43  
44 โรงเรียนวัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๓) สพป. สระบุรี เขต 1 74 เงิน 44  
45 โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. ระยอง เขต 2 72 เงิน 45  
46 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร 72 เงิน 45  
47 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป. นนทบุรี เขต 1 72 เงิน 45  
48 โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) สพป. สมุทรสงคราม 68 ทองแดง 48  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน