ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 070
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม สพป. ชลบุรี เขต 1 88.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนากระรอก สพป. ชลบุรี เขต 2 86.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน สพป. ชลบุรี เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก สพป. นนทบุรี เขต 2 84.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ สพป. ปทุมธานี เขต 1 83.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๕ สพป. ระยอง เขต 1 82.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 81.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม สพป. นครปฐม เขต 2 81.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดดอนยอ สพป. นครนายก 80.20 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 80.20 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านหินแร่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 77.60 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดหนองผักนาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 76.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 สพป. สระแก้ว เขต 2 74.80 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล) สพป. กรุงเทพมหานคร 73.40 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1 72.40 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป. กาญจนบุรี เขต 2 71.80 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สมุทรสาคร 69.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง สพป. สระบุรี เขต 2 66.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว สพป. สมุทรปราการ เขต 2 65.40 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) สพป. ราชบุรี เขต 1 63.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สพป. ลพบุรี เขต 2 63.20 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ สพป. สมุทรปราการ เขต 1 62.60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) สพป. ราชบุรี เขต 2 35.80 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ สพป. ปราจีนบุรี เขต 2 31.60 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 31.40 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านทัพหลวง สพป. สระแก้ว เขต 1 31.20 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนบ้านคลองประทุน สพป. ตราด 30.60 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนสฤษดิเดช สพป. จันทบุรี เขต 1 28.40 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดบ้านป่า สพป. อ่างทอง 23.60 เข้าร่วม 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน