ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 704
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สุพรรณบุรี เขต 3 95.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนาพร้าว สพป. ชลบุรี เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สระบุรี เขต 1 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยหมู สพป. ราชบุรี เขต 1 86.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย สพป. กาญจนบุรี เขต 3 85.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สิงห์บุรี 85.33 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดหนองตาบุญ สพป. สระบุรี เขต 2 84.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคั่นกระได สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง สพป. กาญจนบุรี เขต 4 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย สพป. นครปฐม เขต 1 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม สพป. ลพบุรี เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สพป. สมุทรปราการ เขต 1 82 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า สพป. กาญจนบุรี เขต 1 82 ทอง 12  
15 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 81.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดดอนท่านา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป. ระยอง เขต 2 80.67 ทอง 17  
18 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 สพป. นนทบุรี เขต 1 80.67 ทอง 17  
19 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร 80.33 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 80 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดคลองโคน สพป. สมุทรสงคราม 80 ทอง 20  
22 โรงเรียนปราสาททองวิทยา สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2 59 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์) สพป. อ่างทอง 59 เข้าร่วม 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน