ผลการแข่งขัน เรียนรวม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับชาติ ภาคกลาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 705
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สพป. ปทุมธานี เขต 1 92.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ สพป. ปทุมธานี เขต 2 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบุกะสัง สพป. สระแก้ว เขต 2 88.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลอง14 สพป. นครนายก 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สมุทรปราการ เขต 1 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. ลพบุรี เขต 2 81.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ สพป. ชลบุรี เขต 2 79.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก สพป. สระแก้ว เขต 1 74.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านมาบนาดี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดห้วยโรง สพป. อ่างทอง 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร 71.33 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สระบุรี เขต 1 69.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต 2 58.33 เข้าร่วม 14  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน